MODUL 4 – MEMBACA BM

Dalam Modul 4 ini, kita akan belajar bunyi /d/, /g/, /l/ dan /r/.

Pastikan anak telah menguasai Modul 3 dahulu baru memulakan Modul 4 ini ya.